GİRESUN TİCARET BORSASI - AB PROJEMİZ

"FINDIK LİSANSLI DEPO SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ

      Lisanslı depoya gelen kabuklu fındıklar, ilk olarak araç kantarı üzerinde tartılır. Araç kantarı üserinde tartım sırasında, ürüne ait kayıtlar yapılır. Bu kayıtlarda ürün sahibinin adı-soyadı, adresi, telefon numarası, ürünün menşei, cinsi,varsa ÇKS numarası ve lisanslı depoya teslim yada spot borsada satma tercihleri kayıt edilerek giriş sıra numarası içeren barkod verilir.

      Ürün sahibi, sıra numarasında yazılan istasyon numarasına yanaşır. Burada çuvallı olarak Yetkili tartıcılar vasıtasıyla ürün tartılır ve temizleme ünitesine beslenir. Temizleme ünitesinde toz, 25 mm'den büyük yabancı parçalar, koruk fındıklar,çuval ipleri ayrılır. Temizleme ünitesinden çıkan kabuklu fındıklar kantar üzerinde 1,5 ton'luk tanklara doldurulur.Fındıklar tekerlekli tanklara dolum sırasında Yetkili tartıcı tarafından yabancı madde (taş, metal gibi) kontrolleri yapılır. İçinden çıkan yabancı madde ve tozlar ayrı kapta tartılarak giriş kilosundan düşülür. Tank içinde tartı ile çuvallı tartım doğrulanır. Tartım işleminden sonra, numune alma şişleriyle Yetkili tartıcı tarafından en az 1 Kg olacak şekilde randıman numunesi alınır. Alınan numune özel transfer kaplarına konur, üzerine barkod yapıştırılır ve pnömatik nakil hattı ile kalite kontrol departmanına gönderilir.

      Kalite kontrol departmanı gelen numune barkod numarası ile kayıt edilir. Kalite kontrol departmanında otomatik randıman kırma makinelerinde 500 gr. numuna kırılır. Geri kalan numune şahit numune olarak numune muhafaza odasına kaldırılır. Kırılan fındıklar randıman eksperlerine verilerek analizleri yapılır.

Yapılan analizler şunlardır:

  * Randıman analizi,

  * Rutubet analizi,

  * Gizli çürük ve küf analizi,

  * Elek analizi(11 ve 13 mm elek),

     Yapılan analiz sonucunda hesaplanan randıman, gizli çürük ve küf oranları, rutubet oranı ve elek oranları barkod numarasıyla birlikte sisteme kaydolur.

      Bütün bu işlemler yapılırken Kalite kontrol laboratuarında ürün sahibine ait bilgiler bulunmaz, sadece barkod numarası üzerinden işlem yapılır.Analizde çıkan sağlam, kusurlu, çürük, küflü fındıklar barkod numarası ile birlikte fotoğrafları çekilir ve barkod numarası ile bilgisayar ortamına kaydedilir. Ayrıca, Kalite Kontrol Laboratuvarına üst yönetimden izin almadan giriş yasaktır. Böylece yapılan analizin şeffaf, güvenilir olması sağlanmaktadır. Ürün sahibi, Lisanslı depo servisinde bulunan ekrandan kendine ait analizi anlık izleyebilir.

     Ürün sahibi analiz sonucunu kabul ettiğini bir tutanakla teyit eder. Kabul etmediği taktirde; eğer isterse yeniden randıman yapılmasını isteyebilir veya ürününü geri alabilir.

      Ürün sahibi, analiz sonucunu kabul ettikten sonra, eğer lisanslı depoya konulacaksa, ürünün bulunduğu tank randımanına göre siloya verilmek üzere depo giriş yerine yanaştırılır ve besleme elevatörüne verilir.

     Eğer ürün sahibi, ürünü spot borsada satacaksa, ürünün bulunduğu tank spot borsa satış bekleme platformuna çekilerek satış sonuna kadar muhafaza edilir. Ürüne ait bilgiler spot botsa seans salonundaki tabelada ve alıcıların ekranında barkod numarası ile birlikte analiz sonucu ve resmi, ürün menşei, cinsi ve miktarı ile satışa çıkarılır. Seans sonuna kadar artırma usulüyle fiyatlandırma yapılır. Ürün sahibi, verilen fiyatı kabul etmesi için 10 dakika zaman verilir ve kabul ederse, Satıcı ile Alıcı arasında kontrat yapılır ve tescil işlemi gercekleşir.

     Eğer; ürün sahibi fiyatı kabul etmezse, ürün sahibi ya ürününü geri ister yada lisanslı depoya konulmasını isteyebilir.

     Lisanslı depoya konulan fındıklar için, Lisanslı depo işlem merkezinde ürün bilgilerini ve analiz sonuçlarını içeren elektronik ortamda "Ürün Senedi" hazırlanır ve bir kopyası ürün sahibine verilir.