Hazineye ait tarım arazilerinin kullanıcılarına doğrudan kiralanmasına ilişkin duyuru