GİRESUN TİCARET BORSASI


HİZMET TARİFELERİ

a) BORSAMIZCA, 02/01/2018 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK OLAN TESCİL ÜCRETLERİ:
ALIM - SATIM TUTARI TESCİL ÜCRET ORANI (%) UYGULANACAK TESCİL ÜCRETİ (TL)
0 - 230.000.-TL %0.1 -
230.001.- ve üstü Maktuen 230
b) BORSAMIZCA, 02/01/2018 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK OLAN KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ:
DERECELER KAYIT ÜCRETİ (TL) YILLIK AİDAT (TL)
Fevkalade Derece 330 330
1. DERECE 330 310
2. DERECE 330 290
3. DERECE 330 270
4. DERECE 330 250
5. DERECE 330 230
c) BORSAMIZCA, 02/01/2018 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK OLAN HİZMET ÜCRETİ TARİFESİ
HİZMET NEVİLERİ : HİZMET ÜCRETİ (TL.)
1- Eksper Raporları 5
2- Analiz raporları 5
3- Borsaya dahil maddelerin fiyatlarına ilişkin belgeler 5
4- Makbuz senedi, varant ve malı temsil eden diğer senetler 5
5- Teamüller Hakkında istenen belgeler 5
6- Fatura onayları 5
7- Borsaya kayıtlı olanların tatbik imzalarının onayı 5
8-Vadeli satış ve alivre sözleşmelerindeki imzaların onayı 5
9- Borsaya kayıtlı olanlara ait kayıt ve sicil suretleri 5
10-Borsaya dahil mallara ve borsa işlemlerine dair istenecek diğer belgeler 5
11-ölçü ve tartı Ücreti 5 /ton
12- Borsalarca verilecek depolama ve muhafaza Ücreti 5 /ton
13-Yerli malı belgesi 5
14- Diğer hizmetler karşılığı alınacak Ücretler 5

15- Alım satımların tescilinden alınacak Ücretler

5