GİRESUN TİCARET BORSASI - AB PROJEMİZ
"Odalararası İşbirliğinin Artırılması ile Giresun’da Fındık Katma Değerinin Yükseltilmesi"

GİRESUN FINDIĞIYLA ÇİKOLATA ÜRETİMİ ARAŞTIRMA RAPORU.PDF


 Sözleşme Numarası : TR2015/DG/01/A602/035
 Hibe Programı : TEBD - TÜRKİYE-AB İŞ DÜNYASI DİYALOĞU
 Başvuru Sahibi : Giresun Ticaret Borsası
 Proje Ortakları : Giresun Ticaret ve Sanayi Odası / Torino Ticaret Odası
 Projenin Uygulama Yeri : Giresun
 Başlangıç Tarihi : 01/04/2019
 Proje Süresi : 12 Ay
 Proje Bütcesi : 118824.57 EUR
 Hibe Miktarı : 106942.11 EUR
 Hibe Yüzdesi : %90.00


Giresun Ticaret Borsası'nın Liderliğinde, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası ile Torino Ticaret Odası'nın işbirliğiyle Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Hibe Programı kapsamında Giresun adına bir projeye daha imza atıldı. Proje ile Giresun Tombul Fındığının katma değerinin arttırılması ve Giresun Fındığının hak ettiği değerin Dünya piyasalarında yerini alması amaçlanmaktadır.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Biriminde düzenlenen törende Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza BÖLÜK ve Giresun Ticaret Borsası Genel Sekreteri Eren NİZAM ile Proje Koordinatörü Güray ZOMP'un katılımlarıyla sözleşme imzalandı ve proje faaliyetleri 01 Nisan 2019 itibariyle başladı.

Proje kapsamında yapılacak olan faaliyetlerde; öncelikle proje ofisi kurulacak ve proje ekibi oluşturulacaktır. Ardından projenin açılış toplantısı gerçekleştirilecektir. Açılış toplantısına; Giresun Ticaret Borsası yetkilileri, Torino Ticaret Odası heyeti, proje ortağı olan Giresun Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri, yerel aktörler ve iştirakçi işletmelerin yetkilileri katılarak kendilerine projenin amacı, faaliyetleri, kurulan ortaklık yapısı ve proje ile elde edilmek istenen sonuçlarla ilgili bilgilendirme yapılacak ve işbirliği protokolü imzalanacaktır. Akabinde Giresun Ticaret Borsası ve Giresun Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri ile iştirakçi kuruluşların katılacağı bir teknik gezi yapılacaktır. Teknik gezi faaliyetinde; kurumlar arası işbirliğini pekiştirmek ve hem Torino Ticaret Odası’nın idari süreçlerini incelemek hem de bölgedeki işletmelerde gerçekleştirilen çikolata üretimini yerinde görebilme imkanı olacaktır. Torino’daki teknik gezinin ardından Giresun Ticaret Borsası tarafından bilgi aktarım semineri düzenlenecektir. Seminere Giresun’daki fındık, çikolata ve gıda üreticisi firmaların yetkilileri başta olmak üzere yerel yönetim ve kamu kurumu temsilcileri ile yatırımcılar davet edilecektir. Seminerde Torino’ya düzenlenen teknik gezinin detayları katılımcılar ile paylaşılacaktı. Torino’ya yapılacak teknik gezide elde edilen bilgiler ve literatür taraması sonucunda elde edilen bilgiler derlenerek Giresun Fındığıyla Çikolata Üretimi Araştırma Raporu hazırlanacaktır.

Giresun fındığının çikolata çeşitlerinde kullanım olanakları, pazar araştırması, yatırım maliyetleri gibi bilgilerin yer alacağı rapor fındıklı çikolata üretimiyle ilgili üreticilere ve yatırımcılara yol gösterecek önemli bir kaynak olacaktır. Bir diğer faaliyette ise; Torino'lu çikolata üreticileri ve Giresunlu üreticilerin tanışması ve Odalar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla tanışma toplantısı düzenlenecektir. Toplantıya Torino’da faaliyet gösteren çikolata üreticisi firma yetkilileri ve Torino Ticaret Odası yetkilileri katılacaktır. Toplantıda Torino'lu çikolata üreticileri ile Giresun Ticaret Borsası üyelerinin tanışması sağlanarak Giresun fındığıyla çikolata üretimiyle ilgili deneyimlerin aktarılması ve projeden sonra gerçekleştirilecek üretimin İtalya’ya ihraç edilebilmesi görüşülecektir. Son olarak ise; Giresun Ticaret Borsası üyelerine ihracata yönelik pazarlama stratejilerini oluşturması için pazarlama kanallarını güçlendirmesi; pazar bilgileri, pazarla ilişkiler, hedef pazardaki alıcılar, tedarikçiler, fiyatlar, ticari düzenlemeler ve iş mevzuatı konu başlıklarını içerecek dış ticaret ve pazarlama yöntemleri eğitimi verilecektir. Bu eğitimle birlikte ihracat potansiyeli olan firmaların fındık ihracatına başlayabilmeleri hedeflenmektedir.